เกี่ยวกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเคยเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ปัจจุบันได้ขยายเป็นขนาด 200 เตียง มีจำนวนบุคลากรมากกว่า 800 คน เพื่อให้บริการแก่ประชาชน เราได้มีการพัฒนาขีดความสามารถการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาหลัก ประกอบด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทั้งในเขตอำเภอท่าบ่อรวมถึงเขตอำเภอใกล้เคียง และผู้เจ็บป่วยจากพื้นที่กันดาร ซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในการให้บริการของเราโดยเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งจะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องด้วยนวัติกรรมการรักษา คุณภาพชั้นนำ และการให้ความสำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วย โดย สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านของพวกเขาเหล่านั้น

การผ่าตัดนิ่วทางเดินน้ำดี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ให้บริการผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีด้วยกล้องวิดีทัศน์ ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ทันสมัยมีคุณภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 10,000 ราย ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์การผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีด้วยกล้องวีดิทัศน์ของภาคอีสานตอนบน โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความชำนาญอย่างมืออาชีพ สามารถให้บริการได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอคิว หลังผ่าตัดสามารถกลับบ้านได้ภายใน 2-3 วัน

การผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องวีดิทัศน์ LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOME

การผ่าตัด ถุงน้ำดี อาจทำได้โดยวิธีเปิดท้อง หรือโดยวิธี Laparoscopic Cholecystectomy ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมของศัลยแพทย์ และสถานที่ที่ให้การรักษานั้น ๆ การผ่าตัดโดยวิธีเปิดหน้าท้อง เป็นวิธีมาตรฐานดั้งเดิม การผ่าตัดโดยวิธี laparoscopy เป็นวิธีการใหม่ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษ ศัลยแพทย์จะต้องได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะ อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่มีข้อดีที่ทำโดยเจาะรูหน้าท้อง แผลเล็ก หลังผ่าตัดเจ็บน้อยกว่า ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลระยะสั้น ส่วนใหญ่กลับบ้านได้ภายใน 48 ชั่วโมง ฟื้นตัวได้เร็วและกลับไปใช้ชีวิตปกติ หรือกลับไปทำงานได้เร็วกว่าวิธีเปิด อย่างไรก็ตามมีโอกาสซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนการผ่าตัดเช่นนี้ เป็นการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องประมาณ 5% หากศัลยแพทย์เห็นว่า การผ่าตัดเช่นนั้นต่อไป ทำได้ยากลำบาก ลักษณะกายวิภาคไม่ชัดเจน หรือมีโอกาสเสี่ยงอันตรายหรือโอกาสเกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้น

การคล้องนิ่วท่อน้ำดีด้วยกล้องวีดิทัศน์ ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIO PANCREATOGRAPHY (ERCP)

เป็นการใช้กล้องส่องเข้าทางปาก ผ่านหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นจนถึงท่อเปิดของน้ำดีในลำไส้เล็ก มีการฉีดสารทึบแสง เพื่อดูพยาธิสภาพของท่อน้ำดี ในกรณีที่พบนิ่วในท่อน้ำดี สามารถขบให้นิ่วแตก หรือส่องกล้องคล้องออกหากพบท่อน้ำดีหุบแฟบแพทย์จะใส่ท่อดามไว้เพื่อให้ทางเดินน้ำดีไม่ถูกอุดกั้น

ผู้ที่จะตรวจควรได้พบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงและรับทราบการเตรียมตัวที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวได้รับยาต่อเนื่อง เช่น ยาฆ่าเชื้อ ยารักษาโรคหัวใจ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

การตรวจอวัยวะภายในด้วยกล้องคลื่นความถี่สูง ENDOSCOPIC ULTRASONOGRAPHY (EUS)

การตรวจอวัยวะภายในโดยการส่องกล้องที่ติดเครื่องอัลตร้าซาวด์ เป็นการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี ต่อมน้ำดี ตับอ่อน และลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก โดยอาจส่องกล้องเข้าทางปากหรือทวารหนักตามแต่พยาธิสภาพของโรค รวมทั้งสามารถใช้คลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ เพื่อตรวจอวัยวะใกล้เคียง เพื่อตรวจสอบการลุกลามของโรคมะเร็งที่อาจมีการแพร่กระจาย และสามารถตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างเพื่อการส่งตรวจเพิ่มเติมได้ หรือฉีดยาเจาะถุงน้ำดี ข้อดีคือ เมื่อตรวจพบพยาธิสภาพสามารถให้การรักษาได้ทันทีในการทำหัตถการนี้อาจไม่ต้องไปผ่าตัดอีก ผู้ป่วยไม่บาดแผลไม่ต้องนอนพักค้างในโรงพยาบาลก็ได้

การผ่าตัดแผลเล็กด้วยกล้อง

Minimally invasive surgery (MIS) หรือ Laparoscopy (keyhole surgery) เป็นนวัตกรรมการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องโดยศัลยแพทย์ โดยการเจาะผิวหนังเป็นรูขนาดเล็กๆของบริเวณที่จะทำการรักษา เพื่อใส่เครื่องมือผ่านทางกล้อง เข้าไปภายในบริเวณช่องท้องและเชิงกราน เพื่อให้ศัลยแพทย์ได้มองเห็นรายละเอียดของตำแหน่งอวัยวะภายในร่างกายได้อย่างถูกต้องจากสัญญาณจอภาพระบบวีดิทัศน์ก่อนที่จะลงมือทำการผ่าตัด

ข้อได้เปรียบด้วยนวัตกรรมล่าสุดของวิธีการผ่าตัดแบบนี้ จะทำให้ผู้ป่วยมีภาวะปวดไม่มากนัก เลือดออกเพียงเล็กน้อยภายหลังการผ่าตัด ลดรอยแผลเป็น และ ฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น

การผ่าตัดโรคที่เท้าและข้อเท้า

รับปรึกษาปัญหาและประเมินสภาพเท้าและข้อเท้า รักษาอาการเจ็บปวดข้อเท้า,ส้นเท้า, เท้าที่มีปัญหาจากพังผืดส้นเท้าอักเสบ(รองช้ำ), เอ็นร้อยหวาย,เท้าแบน, เท้าโก่ง, เท้าผิดรูปหรือการบาดเจ็บจากกีฬาและอุบัติเหตุ ข้อความตรงนี้อยากให้เพิ่มว่า โดยแพทย์ผู้เชี่ยวศัลยกรรมกระดูกด้านเท้าและข้อเท้า

จริยธรรม & เกียรติยศ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงพยาบาลภาครัฐสมัยใหม่ซึ่งมีความก้าวหน้ามากที่สุดในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เราให้การดูแลผู้ป่วยภายในเขตท้องที่และเขตภูมิภาคอื่นๆรวมถึงผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยจากต่างประเทศ ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพทางการแพทย์ เราตระหนักถึงมาตรฐานสูงสุดของความเป็นเลิศและความเป็นนักวิชาชีพต่อการให้การรักษาด้วยคุณภาพระดับชั้นนำของการดูแลซึ่งกอร์ปด้วยคุณธรรม ความปลอดภัย พร้อมกับความมุ่งมั่นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจในงานบริการที่เราได้มอบให้กับผู้ป่วยทุกท่าน

เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากผู้นำองค์กรสุขภาพในระดับประเทศและนานาชาติ ต่อความมุ่งมั่นเพื่อให้การรักษาดูแลผู้ป่วยด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุดในศักยภาพโดย คณะแพทย์วิชาชีพและทีมสหวิชาชีพ (MDTs) ซึ่งธำรงค์ด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาของการรักษา ด้วยวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานของการบริการทางแพทย์อย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดโดยระดับนโยบายงานสาธารณสุข การตระหนักถึงความสำคัญในการให้การรักษา และ หลักเกณฑ์การปฏิบัติกำหนดในทางกฏหมายเป็นสำคัญ

มาตรฐาน JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผ่านการรับรองจาก Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นองค์กรผู้นำสายงานระดับสากลของการบริการทางการแพทย์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการตรวจสอบด้วยบทอ้างอิงของหลักฐานเชิงประจักษ์จากข้อกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งตระหนักถึงความปลอดภัยและคุณภาพของการให้บริการสุขภาพเป็นสำคัญ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อยังได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) หรือ สรพ.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสถานพยาบาลของประเทศไทย สู่การยกระดับมาตรฐานรวมถึงคุณภาพการให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

161 หมู่ 13 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

โทรศัพท์: 0-4243-1015 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

โทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: 0-4243-1015 ต่อ 1225, 1277 หรือ 08-9714-5981

Email: crm2017tcph@gmail.com Facebook: Thabo Crown Prince Hospital